دانشنامه سرطان سینه

سرطان پستان در کمین دختران جوان

از آنجایی که آمار سرطان پستان در سنین جوانی بسیار پایین است، در مدارک سازمان های جهانی برزو سرطان پستان در سنین پایین چندان وجود ندارد. اما این به معنی عدم امکان بروز

469 0

تست سرطان سینه در منزل

آیا در منزل می توان از وجود غده در سینه مطلع شد؟ بله این کار با یک تست ساده ممکن است. از آنجایی که سرطان سینه اغلب با درد همراه نیست بیش از

1474 0

درد سرطان سینه چگونه است؟

سرطان سینه در واقع رشد غیر طبیعی سلول های سینه است که در اغلب موارد درد ندارد. تعداد بسیار کمی از کسانی که سرطان سینه داشته اند این موضوع را از طریق درد

1235 0

سرطان پستان و مشاوره روانشناختی

می دانیم که برای درمان سرطان پستان و درمان سرطان سینه باید بتوان به خوبی آن را تشخیص داد. برای تشخیص سرطان سینه لازم است تا به خوبی از سیستم کارکرد سینه و

1927 0

مراقبت های پس از درمان سرطان پستان

می دانیم که برای درمان سرطان پستان و درمان سرطان سینه باید بتوان به خوبی آن را تشخیص داد. تشخیص سرطان سینه از کارهای اولیه درمان آن است. اما مراقبت بعد از درمان

2002 0